facebookbutton

Blauwalg in het aquarium

Blauwalg in het aquarium is gemakkelijk te herkennen. Beplanting, hardscape en de bodem worden bedekt onder een blauwgroene deken. Meestal ziet deze deken er slijmerig uit, maar kan ook stoffig lijken. In ieder geval geen prettig gezicht! Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen, maar bacteriën. Nog specifieker zijn het Cyanobacteriën. Hieronder vallen zo'n 200 soorten die in het water kunnen leven en waarvan er vrijwel altijd een aantal in water aanwezig zijn. Bij een extreme toename van deze blauwalgen, kunnen we ze waarnemen als samengeklonterde plakkaten. Niet alleen voelen ze glibberig en vies aan, ze ruiken ook nog eens erg sterk. Een muffe geur die lijkt op dat van rotte eieren of een "aarde lucht". 

Vaak zien we blauwalg ontstaan langs de ruiten en kan zich snel verder ontwikkelen. Gelukkig hecht de alg zich niet vast aan een ondergrond en is hierdoor vaak ook weer vrij gemakkelijk te verwijderen.

aquarium met blauwalg

De oorzaken van blauwalg

Blauwalg ontstaat in het aquarium vaak door een overschot aan afvalstoffen in het water, vaak in combinatie met een laag zuurstof gehalte. Vervelend en confronterend misschien, maar meestal is het een teken dat het aquarium beter onderhouden dient te worden. Te weinig water verversen, overbevolking, te veel voeren, verstopt filter, slechte watercirculatie,  gestorven dieren of dode planten zijn aanwijsbare oorzaken. Daarnaast kan slechte verlichting met verkeerd spectrum, direct invallend zonlicht of te sterke verlichting ook een oorzaak zijn. Wanneer blauwalgen meermaals op één plek in het aquarium ontstaan, is de kans groot dat de watercirculatie daar ondermaats is. Direct invallend zonlicht op deze plekken kan ook een oorzaak zijn of een vervuilde bodem. Blauwalgen zijn dol op fosfaten (fosfor) en stikstof verbindingen. Een hoog fosfaatgehalte, al dan niet in combinatie met een laag zuurstof gehalte of een laag nitraatgehalte, kan een blauwalg explosie in de hand werken.

blauwalg in aquariumblauwalg in aquariumblauwalg in aquarium
blauwalg in aquariumblauwalg in aquariumblauwalg in aquarium

Blauwalg bestrijden

Blauwalg is misschien wel de gemakkelijkste alg om vanaf te komen. Plakkaten met alg liggen vaak los en kunnen gemakkelijk worden afgeheveld. Waar de oorzaak vaak ligt aan een ondermaats onderhoudsroutine, ligt de oplossing in het intensiveren hiervan. Regelmatiger water verversen en vuilresten van de bodem afhevelen. Ga na of de vissen misschien niet te veel gevoerd worden of dat er overtollig voer in de bodem terecht komt. Optimaliseer de watercirculatie en voorkom zuurstofarme zones. Maak het filter schoon en doe dit met enige regelmaat in de strijd tegen de algen. Zorg dat de planten voldoende voedingsstoffen krijgen. Met name het nitraatgehalte kan aan de lage kant zijn in verhouding met de Redfield Ratio.

Het probleem met algen is dat een aanpassing enige tijd neemt, voordat er resultaat zichtbaar is. Geduld is daarom onmisbaar, want soms lijkt het een uitzichtloze situatie. Door er flink bovenop te zitten in de aanpak, zullen de algen uiteindelijk verdwijnen. Tussentijds zal de balans in het aquarium langzaam weer herstellen.

Blauwalg behandelen met EasyCarbo of waterstofperoxide

Voor wie minder geduld heeft kan gebruik maken van een "spot treatment" met EasyCarbo of waterstofperoxide 3%. Deel voor de behandeling met waterstofperoxide het aquariumvolume door 30 en vermenigvuldig dit met 5. Dat is het aantal mililiters voor een eenmalige behandeling. Bijvoorbeeld voor een aquarium van 120 Liter: 120/30*5=20ml. Na zo'n behandeling zullen er onmiddellijk kleine zuurstofbelletjes ontstaan. Blauwalg kan slecht over de hoge concentratie zuurstof en zal afsterven.

Blauwalg behandelen met een blackout

Wie het gevoel heeft dat alles al geprobeerd is, kan nog een "blackout" doen. Dit kan door eerst zo veel mogelijk algen te verwijderen. Daarna een grote waterwissel van 50%. Vervolgens nitraat (NO3) aan het water toevoegen en een luchtsteentje plaatsen. Daarna het aquarium volledig lichtdicht maken met bijvoorbeeld een vuilniszak afdekken en het aquarium 3 dagen zonder licht te laten staan. Na de 3 dagen weer een grote waterwissel, verlichting aan, luchtsteentje er uit, eventuele CO2 weer aan, filter schoonmaken en gaan zorgen dat de planten weer gaan groeien.

Zijn blauwalgen gevaarlijk?

Een blauwalg explosie leidt tot een tekort aan zuurstof. Hierdoor krijgen andere organismen het moeilijk. In de zomer zijn berichten over gevaarlijk zwemwater door blauwalgen regelmatig in het nieuws te horen. De verhoogde temperatuur van het water, dat van vijvers, poelen en plassen minder in stroming is dan van kanalen en rivieren, zorgt er voor dat er minder zuurstof in het water aanwezig is. Algen houden het licht tegen, maar verstoren ook de gasuitwisseling in de waterlagen tussen bodem en atmosfeer. Bij het afsterven van organische materialen, zullen bacteriën eveneens veel meer zuurstof consumeren. Planten die bedekt zijn met algen, zullen minder zuurstof produceren. Hierbij raakt de balans nog verder verstoord in een neerwaartse spiraal. Daarbij zijn er blauwalgen die gifstoffen produceren die zeer schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Iets wat je dus niet in een aquarium moet willen, maar dus ook een reden om niet in een plas te gaan zwemmen waar een blauwalg explosie aanwezig is.Heeft u foto's van draadalg die we op deze pagina mogen gebruiken? Stuur ze op. U ontvangt dan een waardebon ter waarde van 5,- per gepubliceerde foto.

Heeft u aanvullende informatie, op- of aanmerkingen op dit artikel of persoonlijke ondersteuning nodig om het algenprobleem aan te pakken? Neem dan contact op.

blauwe alg in aquarium