Hulp nodig?


Stuur een bericht en we antwoorden zo spoedig mogelijk.

Hulp nodig?
Superglue
Superglue

Superglue

€ 8,95
€ 0,45 / g
Inclusief belasting
Superglue is de ideale lijm voor het aan elkaar lijmen van hardscape. Deze uitvoering heeft een hoge viscositeit en is bijna net zo vloeibaar als water. Het vloeit moeiteloos in kieren dankzij capillaire werking. Deze superlijm is geschikt voor gebruik op vele materialen, zoals MDF, rubber, metalen, PVC en kunststoffen. Poreuze of niet-poreuze materialen, deze lijm plakt zo'n beetje alles aan elkaar.

Inhoud: 20 gram
Inclusief 3 precisie spuitjes en een stukje steenwol
Aantal
direct leverbaar

(4,8/5) uit 10 beoordelingen
Lees de reviews

Superglue

Superglue is de ideale lijm voor het aan elkaar lijmen van hardscape. Deze uitvoering heeft een hoge viscositeit en is bijna net zo vloeibaar als water. Het vloeit moeiteloos in kieren dankzij capillaire werking. Deze superlijm is geschikt voor gebruik op vele materialen, zoals MDF, rubber, metalen, PVC en kunststoffen. Poreuze of niet-poreuze materialen, deze lijm plakt zo'n beetje alles aan elkaar.

Om planten op hout of steen te plakken, adviseren wij een gel-type lijm zoals Dupla Plant-Fix of Seachem Flourish Glue.

Hardscape aan elkaar plakken met Superglue

Voorbereiding:
- Gebruik handschoenen en beschermende kleding
- Zorg voor een veilige werkplek (schoon, opgeruimd)
- Bescherm meubilair, maak gebruik van een tafelkleed
- Let op dat het potje niet kan omvallen of omgestoten kan worden door omstanders

Het plakken zelf:
1. Kijk waar de twee stukken tegen elkaar komen
2. Duw er met een pincet of sateprikker een plukje sigarettenfilter, keukenpapier of steenwol (inbegrepen) tussen
3. Breng de lijm hier voorzichtig op aan
4. Wacht 10-30 seconden tot het vast zit

Opmerkingen:
Gebruik handschoenen. Er kan rookontwikkeling ontstaan. Het is beter om dit niet in te ademen.

Inhoud: 20 gram
Inclusief 3 precisie spuitjes en een stukje steenwol.

Superglue eigenschappen

- Dunne, vloeibare, vertraag uithardende industriële lijm
- Hoge viscositeit
- Hard uit in 10-30 seconden
- Hecht poreuze en niet-poreuze oppervlakken
- Werkt op de meeste kunststoffen, metalen, glas en PVCu
- Bestand tegen temperaturen tussen -60°C en +80°C
- Koel en droog bewaren tussen +5°C en +25°C
- Niet giftig wanneer uitgehard

Superglue waarschuwingen

H315-Veroorzaakt huidirritatie.
H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ INSLIKKEN Geen braken opwekken zonder medisch advies. Mond spoelen met water. Geen melk of alcoholische dranken geven.
P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.
P403 + P233P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

EUH202-Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.

 

SuperGlue-20g

Datasheet

Productnaam:
superglue
Inhoud:
20 gram
Toebehoren:
Inclusief 3 precisie spuitjes en steenwol