Het aquarium opstarten / indraaien

Eindelijk is het zo ver: het water zit er in. Maar wat nu?
1. Wees geduldig
2. Ververs regelmatig water
3. Wacht zo lang mogelijk met introduceren van dieren
4. Wees voorbereid op algen

Nu begint de meest spannende periode in het traject. Wat ontzettend belangrijk is om te onthouden is dat het aquarium in balans moet komen. Bacteriën moet zich gaan ontwikkelen en hun plek innemen in het filter en in de bodem. Hoewel bacteriën zich explosief kunnen vermeerderen, zal het toch wel even duren voordat ze in voldoende mate de boel onder controle krijgen.

2. Stikstof verwijderen door water te wisselen

Onder andere uit het substraat en decoratiematerialen lekken allerlei stoffen het water in. Hout kan het water verkleuren en er kan residu van stoffen aan het aquarium/slangen/filter zitten. Wat altijd gebeurt is dat er met name Stikstof(N) vrijkomt. Door het nog ontbreken van bacteriën, kan het nog niet efficiënt worden omgezet naar Nitraat(NO3). De enige manier om dit uit het aquarium te krijgen, is door regelmatig verversen. Volgens de ene fabrikant kun je dat het beste als volgt doen:

Water verversen in de opstartfase
1e week: Iedere dag 50% water verversen
2e week: Iedere 2 dagen 50% water verversen
3e week: Iedere 3 dagen 50% water verversen
4e week: Beginnen met afbouwen naar 1x per week 10-50% water verversen

De andere fabrikant beveelt iedere 3 dagen 50% waterwissels in de eerste maand aan. Veel maakt het niet, zo lang er maar ververst wordt en de (algen veroorzakende) afvalstoffen maar worden afgevoerd. Ik hoor je denken: Maar voer je zo ook niet veel nuttige bacteriën af? Nee, want verreweg de meeste bacteriën zitten in het filter en in de bodem. In de tussentijd zijn de bacteriën zich lekker aan het vermenigvuldigen in het filter en in het substraat.

Achtergrondinformatie: Stikstof kringloop
Afvalstoffen komen in het water door vissenpoep, urine, dode bladeren, voerresten etc.. Het aanwezige Stikstof (N) wordt omgezet door bacteriën naar Ammoniak (NH3/NH4). Dit wordt door Nitrosomonas bacteriën omgezet naar Nitriet(NO2). Dit Nitriet is zelfs in kleine hoeveelheden al giftig voor aquariumbewoners. In een aquarium met voldoende nitrobacter bacteriën, zal het nitriet echter snel worden omgezet naar het onschadelijke Nitraat(NO3).

Het duurt in de regel meestal 11-14 dagen totdat er voldoende bacteriën aanwezig zijn om het giftige Nitriet in onschadelijk Nitraat om te zetten. Deze zogeheten "nitrietpiek" zal dus even moeten worden afgewacht, voordat er dieren in het aquarium worden geïntroduceerd. Geduld is dus erg belangrijk.


Tip 1:
Om zeker te zijn, is het verstandig om de eerste weken het aquariumwater op de aanwezigheid van nitriet te controleren met een testset (link).
Tip 2:
Om het aquarium beter in conditie te krijgen, zijn Seachem Stability en Seachem Prime mooie producten of ADA Green Bacter Plus. Beiden dragen bij aan de ontwikkeling van nuttige bacterïen.
Tip 3:
Gebruik Actieve kool in de opstartfase om verontreiniging en verkleuring van het water te verminderen.


3. Wanneer mogen de vissen in het aquarium?

Ons advies is om daar zo lang mogelijk mee te wachten. Beter na 4 weken dan na 2 weken. Dit om zeker te zijn dat ze niet meer door nitriet kunnen worden vergiftigd. Ook zodat ze niet voor nog extra vervuiling zorgen. Vissen en garnalen houden ook nooit van grote veranderingen. In de eerste weken schommelen de waterwaardes nogal, mede door de vele waterwissels. Geduld is dus een schone zaak.

Om tijdens de opstart toch de eerste alggroei een beetje in te perken, zouden met enige voorzichtigheid wel enkele Japonica garnalen en Otocinclus kunnen worden ingezet.


Tip 4:
Laat nieuwe vissen altijd langzaam overwennen aan het aquariumwater. Hang het zakje met vissen in het aquarium. Doe iedere 5 minuten een bekertje aquariumwater bij de zak in voor tenminste een kwartier. Liever te lang dan te kort, dus dit ritueel een uur volhouden is ook goed. Beter is om de vissen vervolgens even te scheppen en het water uit de zak niet in het aquarium te doen. (dat zit vol met afvalstoffen en stresshormonen)
Tip 5:
Voeg ADA Vitamix aan het aquariumwater toe om stress bij de vissen te verlichten.
Tip 6:
Introduceer soort voor soort. Bijvoorbeeld een complete school in de 3e week. Wacht vervolgens 2 weken met toevoegen van een andere complete school of soort. Door dit in fases te doen, wordt een grote verandering in het biologisch evenwicht beperkt.